01 تیر 1403
حسن ملكي

حسن ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
برخی رفتارهای دینامیکی فضاهای انتقال
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سیستم های دینامیکی مینیمال، سیستم های دینامیکی بازگشتی، فضاهای انتقال.
سال 1401
پژوهشگران حسن ملکی

چکیده

در این مقاله، با توجه به اهمیت بالای فضاهای انتقال در مطالعه سیستم های دینامیکی مینیمال روی فضاهای کانتور، به بررسی فضاهای انتقال می پردازیم. زبان وابسته به یک فضای انتقال را معرفی کرده و قضایایی چند در ارتباط با مینیمال بودن و بازگشتی بودن یک فضای انتقال بیان می کنیم.