01 تیر 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
بیولومینسانس ، پدیده نورزیستی در آبزیان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
بیولومینسانس ، لوسیفرین، لوسیفراز، آبزیان
سال 1396
پژوهشگران لیما طیبی

چکیده

بیولومینسانس تولید نور، در اثر انجام یک واکنش از طریق موجودات زنده است و رایج ترین کاربرد آن درتحقیقات علوم زیستی ، استفاده از آن به عنوان گزارشگرهای ژنتیکی، به طور مثال برای فرابینی دینامیک و نسخه برداری ژنتیکی ، است. واکنشهای منتشر کنندهی نور متفاوتند، اما همهی آنها شامل یک واکنش اکسیداسیون سوبسترا (مولکول ناشر نور) می باشد، که معمولاً پروتئینی به نام لوسیفرین است. این واکنش اکسیداتیو انرژی لازم برای برانگیختگی الکترون فراهم میکند. پدیده بیولومینسانس توسط ازگانیسم های مختلف به خصوص آبزیان صوت میگیردو این موجودات توانایی تولید و انتشار نور را دارند و می توانند رنگدانه لوسیفرین و آنزیم لوسیفراز تولید کنند. لوسیفرین با کمک آنزیم لوسیفراز با اکسیژن واکنش داده و انرژی به شکل نور آزاد می شود.