01 تیر 1403
ليما طيبي

لیما طیبی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی منابع طبیعی- شیلات
تلفن:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست

مشخصات پژوهش

عنوان
ASSESSMENT OF THE EFFECT OF SOME PARAMETERS ON REMOVAL OF CHROMIUM (VI) IONS FROM AQUEOUS SOLUTION USING CHITOSAN
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Cr(VI) ions, Chitosan, Adsorption, Removal efficiency.
سال
2015
پژوهشگران لیما طیبی

چکیده

In this study Cr(VI) concentration, agitation time, amount of adsorbent and agitation speed on the adsorption process was studied. The results showed that chitosan could be employed as a low-cost material for the removal of Cr(VI) ions from aqueous solutions.