03 تیر 1403
محمد رضا علي مرادي شريف آبادي

محمد رضا علی مرادی شریف آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
A new approach for decoding of cyclic codes over F2 + uF2.
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
.Decoding, Cyclic codes, Torsion codes, Lee distance
سال
2021
پژوهشگران محمد رضا علی مرادی شریف آبادی

چکیده

Udaya and Bonnecaze (1999) presented a decoding algorithm for cyclic codes of odd length over the ring F2 + uF2. In this study, a simpler approach .for decoding cyclic codes with odd length over this ring is proposed