03 تیر 1403
محمد رضا علي مرادي شريف آبادي

محمد رضا علی مرادی شریف آبادی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
DECODING OF CYCLIC CODES OVER THE RING F2[u] huti
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
Cyclic codes, Hamming distance, decoding, torsion codes.
سال
2019
مجله INDIAN JOURNAL OF PURE & APPLIED MATHEMATICS
پژوهشگران محمد رضا علی مرادی شریف آبادی

چکیده

In this paper we resolve an open problem about decoding cyclic codes over the ring F2+uF2 with u^2 = 0: This problem was first proposed by AbuAlrub et al. in (Des Codes Crypt 42: 273-287, 2007). Also we extend this decoding procedure for cyclic codes of arbitrary length over the ringe [F^2[u] F_2 + u F_2 + u^2 F_2_ + ... + u^t F_2, where u^t = 0=