03 تیر 1403
مهشيد دشتي

مهشید دشتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
عملگرهای دانفورد پتیس روی جبرهای گروهی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
متن پایان نامه ایشان در دسترس بنده نبود.
سال 1395
پژوهشگران مهشید دشتی(استاد راهنما) ، علی ختن لو(استاد مشاور)

چکیده

متن پایان نامه ایشان در دسترس بنده نبود.