01 تیر 1403
مهشيد دشتي

مهشید دشتی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه روی جبر سگال بعنوان ایده آل در فضای دوگان دومش
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
متن پایان نامه ایشان در دسترس بنده نبود.
سال 1395
پژوهشگران مهشید دشتی(استاد راهنما) ، علی ختن لو(استاد مشاور)

چکیده

متن پایان نامه ایشان در دسترس بنده نبود.