01 تیر 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مهمترین معیارهای موثر در تولید مبلمان و منبت شهرستان ملایر و نقش آفرینی این صنعت در عرصه بین المللی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
مهمترین معیارهای موثر در تولید مبلمان شهرستان ملایر
سال
2020
پژوهشگران خسرو سایوند ، فرهاد قاسمی آقباش ، محمد پیری ، ایمان پژوهان

چکیده

صنایع مبلمان فعالیت اقتصادی است که به دلیل ماهیت و ویژگی های خاص آن، فرصت هایی مناسب برای ورود به عرصه تجارت بین المللی را فارغ از سطح توسعه یافتگی در سطح شهرستان ملایر، استان و کشور فراهم می آورد. این مهم باعث شده است که این فعالیت اقتصادی به عنوان صنعت یاد شود که اساسا ماهیت خدماتی دارد و در کنار صنعت نفت و خودور سازی به عنوان صنایع مهم شناخته می شود. اقتصاد جهانی شده، رقابت پـذیر بـودن بـه معنـای امکان به دست آوردن موقعیت مناسب و پایدار در بازارهـای بین المللی است. در عصری که جهانی شدن به طور گسترده ای رو به افزایش است، رقابت پـذیری موضـوعی مهـم در بـین سیاستگذاران سطوح مختلف در بخش های مختلف دنیا تلقی می شود (Shurchuluu, 2002). صنعت مبلمان چـوبی بـه دلیل اینکـه یـک صنعت کاربر بوده و در گستره وسیعی از تولید از کارگاه هـای کوچک تا واحـدهای صـنعتی بـزرگ فعالیـت مـی نمایـد، در صورت داشتن شرایط لازم، می تواند نقـش بسـزایی در رشـد اقتصادی، اشتغالزایـی و توسـعه بازارهـای صـادراتی داشـته باشد. بنابراین صنایع تولیدکننـده محصـولات متنـوع مبلمـان چوبی در ایران از قدمت و گستردگی بسیار زیادی برخـوردار است، توان بالقوه بالای این تعداد واحد تولیدی در جذب نیروی کار، افزایش تولیـد و درنهایت توسعه صادرات می تواند محرک بسیار خـوبی بـرای صنایع وابسته و مرتبط با آن نظیر چوب بری، تولید تخته خرده چوب، چسب سازی، تولید تخته فیبر، روکـش و تختـه لایـه، یراق آلات سازی و غیره باشد؛ اما به دلیل اینکه این محصـولات عمدتاً توسط واحدهای صنفی کوچک مقیاس تولید می شـوند و تعداد کمتری واحد صنعتی در این عرصه حضـور دارنـد ؛ از اینرو با مشکلاتی چند از قبیل: بازار فروش، نقدینگی ناکافی، تأمین مواد اولیـه، تحقیقـات بازاریـابی، عـدم وجـود نیـروی انسانی ماهر و متخصص برخوردارند (Zolghadr, 2007). آگاهی مردم از بهره برداری صحیح از مبلمان دو برابر شده است به طوری که در مطالعات انجام شده رعایت ارگونومی در ساخت مبلمان از زیر معیارهای مؤثر بر تولید بهینه تشخیص داده شده است. تقلید و مهندسی معکوس کورکورانه بدون مطالعه باعث افزایش مصرف چوب خواهد شد، ضمن اینکه با کاهش مصرف چوب که بخش زیادی از قیمت تمام شده محصول را تشکیل می دهد قیمت فرآورده نهایی کاهش یافته و در رقابت با نمونه های وارداتی با استقبال بیشتری مواجه خواهد