31 خرداد 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
جهاد اقتصادی یک ضرورت نه یک خواسته
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
جهاد اقتصادی ، رشد و توسعه اقتصادی، کارآفرینی.
سال 1390
پژوهشگران محمد پیری

چکیده

مقام معظم رهبری سال 1390 را با عنوان سال"جهاد اقتصادی" نامگذاری نمودند ، این موضوع جهت گیری و تبیین تمام ارکان دولت و ملت را مشخص می نماید. مفهوم و الزامات در کنار ضرورت این مقوله جدید در این مطالعه مورد بحث قرار می گیرد. نکته قابل توجه در تمامی مطالعات انجام شده و نشست های علمی ، تجمیع توجهات به علمی و عملی بودن این دیدگاه و راهکار جدید و نیز عملی نمودن منویات رهبری در تمام بخش های اجتماع و اقتصاد است.