01 تیر 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
سوبسید سرمایه گذاری افراطی و خسارتهای اقتصادی در صنعت ماهیگیری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
سوبسید زیست توده مدل سازی
سال 1392
پژوهشگران محمد پیری

چکیده

سوبسیدها عموما مسئله مالکیت مشترک را تشدید می نمایند انحرافات اقتصادی که از مسئله مالکیت مشترک نیز نشات می گیرد باعث ترغیب به تلاش بیشتر در ماهیگیری سرمایه گذاری بیش از در ماهیگیری و بهره کشی بیش از حد از ذخایر آبزیان و انواع ماهیان می شوند توجه به کاهش میزان یارانه های اعطایی توسط دولت به صنعت ماهیگیری محوریت این پژوهش را تشکیل میدهد