01 تیر 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیرمدیریت کیفیت زنجیره ی تامین بر عملکرد سازمانی بااستفاده از مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی در شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره)شازند)
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
مدیریت زنجیره ای-عملکرد سازمانی-معادلات ساختاری-شازند
سال 1394
پژوهشگران محمد پیری(استاد مشاور)

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت کیفیت زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی میباشد .جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران ،کارکنان و مشاورین با تجربه و مطلع در حوزه موضوع تحقیق و همچنین درگیر در یکی از فرایندهای اصلی زنجیره تأمین پالایشگاه نفت امام خمینی (ره) شازند می باشد. با توجه به محدود بودن جامعه مذکور،کل جامعه مورد بررسی قرار گرفت . داده ها بوسیله پرسشنامه جمع آوری و فرضیه ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل مورد آزمایش قرار گرفتند. یافته ها نشان دادند که عملکردهای مدیریت کیفیت از تاثیری غیر مستقیم بر عملکرد سازمانی برخوردار است. در این تاثیر غیر مستقیم دو مسیر نقش دارد. استراتژی انتخاب تامین کننده به عنوان واسطه مسیر نخست عمل می کند، در حالی که مسیر دیگر از دو واسطه مشارکت تامین کننده و استراتژی انتخاب تامین کننده برخوردار است.