31 خرداد 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
تاکتیک های بازاریابی رابطه ایی و قابلیت های بازاریابی و تأثیرشان بر تصمیم خرید بیمه عمر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تاکتیک های بازاریابی رابطه مند، قابلیت های بازاریابی، تصمیم خرید، بیمه عمر
سال 1401
پژوهشگران محمد پیری

چکیده

نگرش بازاریابی رابطه ایی ارائه ارزش به صورت بلندمدت به مشتری می باشد و میزان موفقیت این روش نیز با رضایت بلندمدت مشتری و خرید به صورت مداوم از شرکت، موردسنجش قرار می گیرد. با انجام بازاریابی رابطه ایی به هدف ایجاد رابطه طولانی مدت با مشتری دست خواهیم یافت که باعث ایجاد مشتریان دائمی و وفادار می شود. قابلیت های بازاریابی فرآیندی را به وجود آورند که از منابع، مهارت ها و دانش موجود در سازمان استفاده کرده تا محصولات و خدمات را به گونه ایی متمایز ارائه دهند که برای سازمان ارزش ایجاد کنند و درنهایت به مزیت رقابتی دست یابند. از قابلیت های بازاریابی می توان به نوآوری، ارتباط با مشتری، مدیریت برند و حسگری اشاره کرد. شرکت های بیمه، اعم از دولتی و خصوصی، در پی افزایش توانایی نظام بازاریابی خود در جهت ترغیب هر چه بیشتر مردم به سمت خرید این نوع بیمه هستند. این پژوهش که به صورت مروری انجام شده است به تأثیر تاکتیک های بازاریابی رابطه ای و هم چنین استفاده از قابلیت های نظام بازاریابی در جهت اثرگذاری بر تصمیم خرید بیمه عمر پرداخته است.