01 تیر 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
اقتصاد دیجیتال و ساختار بازارها
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
اقتصاد دیجیتال و ساختار بازارها
سال 1400
پژوهشگران محمد پیری

چکیده

اقتصاد دیجیتال و ساختار بازارها