31 خرداد 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
روشهای سری زمانی در آمار و اقتصاد
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
1
سال 1402
پژوهشگران محمد پیری

چکیده

سری زمانی در علوم مختلف، به یک توالی یادنباله از متغیرهای تصادفی که در فاصله های زمانی ثابت نمونه برداری شده باشندگویند.به عبارت دیگرمنظور ازیک سری زمانی مجموعه ای از داده های آماری است که در فواصل زمانی مساوی ومنظمی جمع آوری شده باشند.