01 تیر 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
خلاصه ای از مفاهیم اقتصاد خرد
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
اقتصاد خرد
سال 1402
پژوهشگران محمد پیری

چکیده

اقتصاد خرد، علم اجتماعی است که پیامدهای انگیزه ها و تصمیم ها را مطالعه می کند، به ویژه اینکه چگونه آن ها بر استفاده و توزیع منابع تأثیر می گذارند. اقتصاد خرد نشان می دهد که چگونه و چرا کالاهای مختلف ارزش های متفاوتی دارند، چگونه افراد و کسب وکارها تولید و مبادله کارآمد را انجام می دهند و از آن سود می برند، و چگونه افراد به بهترین نحو با یکدیگر هماهنگ و همکاری می کنند. به طور کلی، اقتصاد خرد درک کاملتر و دقیق تری نسبت به اقتصاد کلان ارائه می دهد.