01 تیر 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش فرسودگی شغلی کارکنان در کاهش تعهد سازمانی و عملکرد پرسنل سازمان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تعهد سازمانی، عملکرد، فرسودگی شغلی، نیروی انسانی.
سال 1402
پژوهشگران محمد پیری

چکیده

سرمایه انسانی از مهمترین مولفه های استراتژیک هر سازمان در تحقق اهدافش و بهبود در عملکرد آن سازمان است. انسان که به جرات میتوان گفت پیچیده ترین مخلوق خداست تحت تأثیر عوامل مادی و معنوی بسیاری است که در واکنش به هرکدام از این عوامل واکنش منحصربه فردی نشان میدهد. فرسودگی شغلی به عنوان مهمترین نمونه از این عوامل که امروزه جزو مهمترین مسائل مبتلا به سازمانها در حوزه سرمایه انسانی است که میتوانند اهداف سازمان را تحت شعاع قرار دهند و بر متغیرهای مورد تاکید و تایید سازمان اثرات مخرب داشته باشد. به همین منظور در این پژوهش که به صورت مروری تهیه شده است به بررسی ادبیات تأثیر فرسودگی شغلی بر عملکرد سازمانی و تعهد به سازمان کارکنان می پردازد.