31 خرداد 1403
محمد پيري

محمد پیری

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / اقتصاد
تلفن: 081 33339841
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
فرصتهای کوچک و اهداف بزرگ، تاثیر صنایع کوچک و متوسط بر توسعه لرستان
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
اشتغال، کارآفرینی، کسب و کارهای کوچک و متوسط، لرستان
سال 1396
پژوهشگران محمد پیری

چکیده

مطالعات اخیر نشان می دهد در کشورهای پردرآمد، سهم بنگاه های کوچک و متوسط در تولید ناخالص داخلی 55 درصد و سهم آنها در اشتغال بیش از 65 درصد است. این ارقام در کشورهای کم درآمد به ترتیب بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از 70 درصد کل اشتغال است. تحولات پیچیده و سریع اقتصادی دهه های اخیر موجب شده است تا کشورها، برای پذیرش این تحولات خود را آماده سازند. زمانی، صنایع و سازمانهای تولیدی عظیم با تکیه بر تئوری صرفه های مقیاس بالا، بعنوان امتیازی برای توسعه اقتصادی و تسلط بر بازار محسوب می پردید. ولی افزایش جمعیت‏، تغییرات لحظه ای تکنولوژی، اثر شگرف کارآفرینی و قدرت مدیریت، تاثیر سرمایه اجتماعی و انعطاف پذیری بالای مشاغل کوچک باعث شده است تا راهبردهای صنعتی نوین به سمت حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط معطوف گردد. استان لرستان با داشتن مواهب خدادادی و نیز توانمندی عظیم نیروی انسانی و درصورت توجه به صنایع کوچک و متوسط راه توسعه را هموار خواهد ساخت. در این پژوهش با تشریح صنایع کوچک و متوسط و تاثیر شگرف آن در اقتصاد سعی شد تا برای نمونه مواردی را به کارآفریننان بالقوه استان پیشنهاد نماید. اگرچه عقیده براین است که بدون پشتیبانی دولت مسیر توسعه استان هموار نمی شود ولی موضوع اشتغال و مشکلات مبتلابه آن از طریق توجه به این کسب و کارهای کوچک قابل حل می باشد.