08 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی برانگیزش موج صوتی با سازوکار الکتروتنگش در عبور پالس لیزر از یک تار نوری
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
الکتروتنگش؛ برانگیزش صوت؛ پالس لیزر؛ تار نوری.
سال 1400
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال ، علیرضا عبدی کیان

چکیده

در این مقاله به شبیه سازی تولید موج صوتی با مکانیسم الکتروتنگش در تزریق یک پالس لیزری به هسته یک تار نوری پرداخته می شود. برای انجام مطالعات از معادله موج غیرهمگن هیدرودینامیکی (که چشمه آن واگرایی نیروی الکتروتنگش حجمی است) استفاده می گردد. فرض می شود که اختلال اولیه در چگالی متناسب با توزیع عرضی شدت لیزر باشد. با حل معادله موج همگن و یافتن فرکانس های صوتی طبیعی تار نوری و توابع موج مربوطه، از قضیه بسط استفاده شده و انتشار صوت و بازتاب آن از جداره خارجی تار با استفاده از یک برنامه متمتیکا شبیه سازی می گردد. تولید اکوی صوتی با فاصله زمانی ns 21 در یک تار نوری از جنس سیلیکای گداخته با قطر μm 125 کاملاً مشهود می باشد.