09 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت نانوذرات ZnO و تاثیر Cu بر ویژگی های ساختاری و اپتیکی آن
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانوساختار، سل – ژل احتراقی، اکسید روی، اپتیکی، PL
سال 1395
پژوهشگران حامد بحیرایی(استاد راهنما) ، مسعود رضوانی جلال(استاد راهنما)

چکیده

چکیده: در این پژوهش روش سل ژل احتراقی برای تولید نانوساختارهای Zn1-xCuxO با مقادیر 075/0 ،050/0 ،025/0 ،000/0x= مورد استفاده قرار گرفت. در این روش از سوخت گلایسین برای تامین انرژی واکنش استفاده شد. از آنالیز TG و DTA برای بررسی روند انجام واکنش استفاده شد. ویژگی های ساختاری، میکروساختاری و اپتیکی پودرهای تولید شده با استفاده از دستگاه های XRD، FE-SEM، UV-Vis و PL مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پراش پرتو x نشان داد که همه نمونه ها دارای ساختار بلوری ورتسایت شش گوشی هستند و نمونه های آلایش یافته دارای یک قله ی اضافی که مربوط به اکسید مس است، هستند. تصاویر FE-SEM نشان داد که نمونه های آلاییده شده دارای نانوساختاری منظم و برگ مانند هستند که ضخامت آن ها در حدود nm 30-15 است. طیف جذب اپتیکی مرئی- فرابنفش نمونه ها مشخص نمود که با افزایش مقدار آلایش، طول موج بیشینه جذب افزایش و گاف انرژی اپتیکی کاهش می یابد. نتایج PL نشان داد که طول موج بیشینه نشری نمونه ها با مقدار آلایش افزایش می یابد.