09 خرداد 1403
مسعود رضواني جلال

مسعود رضوانی جلال

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک اتمی و ملکولی
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه محاسباتی تراگسیل و بازتاب در یک موجبر بیضوی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
تیغه فابری-پرو، روش تفاضل محدود، موجبر بیضوی.
سال 1397
پژوهشگران مسعود رضوانی جلال ، علیرضا عبدی کیان

چکیده

در این مقاله بازتاب و تراگسیل نور از یک جسم واقع در موجبر استوانه ای با مقطع بیضوی و دیواره رسانا مورد مطالعه محاسباتی قرار می گیرد. ابتدا، امواج الکترومغناطیسی قابل انتقال از موجبر با روش عددی به دست می آیند. سپس، یک جسم دی الکتریک با ضریب شکست n و ضخامت L که هم مقطع با موجبر است درون آن قرار داده می شود و ضرایب بازتاب و تراگسیل آن محاسبه می گردند. نشان داده می شود که بیشترین بازتاب در نزدیکی فرکانس قطع موجبر رخ می دهد ولی در فرکانس های خیلی بیشتر از آن، جسم مذکور مانند مشدد فابری-پرو در فضای آزاد رفتار می کند و ضرایب عبور و انعکاس آن به صورت تناوبی و تشدیدی با فرکانس تغییر می نمایند.