03 خرداد 1403
مهيار يوسفي

مهیار یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن-اکتشافات معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
طراحی شبکه استنتاج الگوهای شاهد مکان یابی احداث سد زیرزمینی به روش میانگین هندسی در محیط GIS
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
طراحی الگوریتم مکان یابی، مدل مفهومی، سد زیرزمینی، میانگین هندسی، تابع لجستیکی.
سال 1395
پژوهشگران بهنوش فرخزاده ، مهیار یوسفی

چکیده

به منظور مکان یابی محل احداث سد زیرزمینی می توان الگوریتمی را طراحی نمود تا اجرای عملیات مکان یابی و شناسایی نواحی هدف بر اساس مدل ارائه شده صورت گیرد. این مدل راهنمایی است که سبب شناسایی مناطق دارای بالاترین ویژگی های مناسب سد زیرزمینی، افزایش احتمال موفقیت و کاهش ریسک در شناسایی مکان های مناسب می گردد. هدف از مقاله حاضر طراحی و ارائه یک الگوریتم به منظور مکان یابی سد زیرزمینی به روش میانگین هندسی می باشد. در این راستا پس از تعریف یک مدل مفهومی مناسب، کلیه معیارها و خصوصیات مناسب جهت احداث سدزیرزمینی، شناسایی و در قالب یک مدل هدف جمع آوری گردید. سپس با استفاده از تجزیه و تحلیل لایه های اطلاعاتی مختلف و با استفاده از تابع لجستیکی لایه های جدیدی به صورت نقشه های شاهد و پیش گو به دست آمد. پس از این مرحله با استفاده از روش میانگین هندسی، نقشه های شاهد وزن دار تلفیق می گردند تا مناطقی که در آن ها همه معیارهای مکان یابی یکدیگر را تایید می کنند به صورت یک نقشه معرفی شوند. در نهایت مراحل طی شده به صورت الگوریتمی ارائه شده است که در آن همه مراحل و روش های مکان یابی قابل استفاده به صورت برنامه ریزی شده و به ترتیب اولویت آمده است.