03 خرداد 1403
مهيار يوسفي

مهیار یوسفی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی معدن-اکتشافات معدن
تلفن:
دانشکده: دانشکده فنی مهندسی

مشخصات پژوهش

عنوان
اولویت بندی مناطق احداث سد زیرزمینی با استفاده از روش میانگین هندسی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
تصمیم ‏گیری چند معیاره؛ تلفیق؛ حوضۀ آبخیز همدان ـ بهار؛ مکان‏یابی؛ وزن‏ دهی به معیارها
سال 1396
مجله اکوهیدرولوژی
پژوهشگران مهیار یوسفی ، بهنوش فرخزاده

چکیده

یکی از راه‏های برطرف کردن کمبودهای فصلی آب، استفاده از آب‏های زیرزمینی است. از آنجا که انتخاب محل مناسب برای احداث سد زیرزمینی به منظور ذخیره سازی آب مسئله ای مهم و چالش‏برانگیز است، استفاده از روشی با کمترین خطا در مطالعۀ این مناطق ضروری است. هدف این پژوهش انتخاب بهینۀ مکان‏های مناسب برای احداث سد زیرزمینی، در حوضۀ آبخیز همدان ـ بهار با استفاده از یک روش جدید در محیط سامانۀ اطلاعات جغرافیایی (GIS)، به منظور کاهش خطا بوده است. بر این اساس، ابتدا معیارهای لازم و تأثیرگذار در انتخاب مکان مناسب برای احداث سد زیرزمینی شامل چگالی آبراهه، فاصله از قنات، چشمه و چاه، زمین‏شناسی، شیب، فاصله از گسل، نزدیکی به جاده و روستا و کاربری اراضی شناسایی شد. سپس لایه‏های اطلاعاتی مختلف در محیط GIS و با استفاده از تابع لجستیکی (انتقال به دامنۀ صفر و یک)، وزن‏دار شدند و در نهایت همۀ نقشه‏های وزن‏دار با استفاده از رابطۀ میانگین هندسی تلفیق شدند تا مدل نشان دهندۀ مناطق مناسب برای احداث سد زیرزمینی به صورت یک نقشه تولید شود. نتایج مطالعه نشان داد روش به کار گرفته شده می‏تواند به شکل مطلوبی محدودۀ مطالعه شده را کوچک کند و حدود 10 درصد از کل آبراهه‏ها را به عنوان آبراهه‏های مناسب برای احداث سد زیرزمینی شناسایی و معرفی کند