31 خرداد 1403
رشيد رضايي

رشید رضایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
درجه ی جابجایی یک گروه جبر
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
درجه ی جابجایی، گروه جبر، کلاس تزویج، ایزوکلینیسم گروه ها
سال 1401
پژوهشگران رشید رضایی(استاد راهنما)

چکیده

هدف از این رساله تعمیم دادن مفهوم درجه ی جابجایی گروه متناهی G به مفهوم درجه ی جابجایی گروه جبر F[G] می باشد که در آن G یک گروه متناهی و F یک میدان متناهی است. ثابت می کنیم دو گروه ایزوکلینیک که مرتبه ی مرکزهایشان برابر هستند درجه ی جابجایی گروه جبرهای آن ها با هم برابر هستند. در پایان کران های بالا و پایینی برای درجه ی جابجایی از گروه جبر F[G] را ارایه می هیم.