31 خرداد 1403
رشيد رضايي

رشید رضایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
کدهای دوری اریب خوددوگان از طول $p^s$ روی حلقه ی $\mathbb{F}_{p^m}+u\mathbb{F}_{p^m}$}
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کد تاب دار، کد دوری اریب، کد خوددوگان، حلقه ی زنجیری
سال 1400
پژوهشگران رشید رضایی(استاد راهنما)

چکیده

دینه و همکارانش در سال 2018 تمام کدهای پایا دوری از طول $p^s$ روی حلقه ی $\mathbb{F}_{p^m}+u\mathbb{F}_{p^m}$ را به دست آوردند که در آن $ p $ یک عدد اول و u^2=0$. در این رساله، ما دوگان اقلیدسی برخی از کدهای دوری اریب از طول $p^s$ روی حلقه ی $\mathbb{F}_{p^m}+u\mathbb{F}_{p^m}$ را بررسی می کنیم در ادامه مشخص می کنیم کدام یک از آنها خوددوگان هستند. در پایان، به عنوان یک حالت خاص نتایج به دست آمده در مقاله فوق برای کدهای دوری را به دست می آوریم.