31 خرداد 1403
رشيد رضايي

رشید رضایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
کدهای تفکیک پذیر با بیشترین فاصله ‎(MDS)‎ روی Z_2 و Z_2×Z_4
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
کدهای جمعی، کران های مینیمم فاصله، کدهای تفکیک پذیر با بیشترین فاصله
سال 1395
پژوهشگران رشید رضایی(استاد راهنما)

چکیده

در این پایان نامه کران های بالای مینیمم فاصله کدها روی حلقه ها برای کدهای ‎$\mathbb{Z}_2\mathbb{Z}_4$‎ -جمعی که زیرگروهی از ‎$\mathbb{Z}_2^\alpha\times\mathbb{Z}_4^\beta$‎ می باشد، را بیان می کنیم. دو نوع کد تفکیک پذیر با بیشترین فاصله ‎$(MDS)$‎ معرفی می کنیم. همه پارامترهای ممکن در این کدها را تعیین می کنیم و کدها را در قضیه های مشخص شرح می دهیم. برای ‎$\alpha=0$ (کدهای خطی چهارتایی) نیز نتایج اصلی به دست آمده صحیح می باشد.