31 خرداد 1403
رشيد رضايي

رشید رضایی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / ریاضی محض
تلفن:
دانشکده: دانشکده علوم ریاضی و آمار

مشخصات پژوهش

عنوان
یک رده از کدهای دوادیک پاددوری روی حلقه F_q+vF_q و توسیع آن ها
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
کد پاددوری، کد خوددوگان، کد خودمتعامد
سال 1402
مجله مدل سازی پیشرفته ریاضی
پژوهشگران رشید رضایی

چکیده

بلکفورد در سال 2008 [1] مفهوم کدهای دوادیک پاددوری را روی میدان F_q معرفی کرد و تمام کدهای پایادوری خوددوگان روی میدان F_q را رده بندی کرد. در این مقاله کدهای دوادیک پاددوری را روی حلقه F_q+vF_q معرفی می کنیم و با استفاده از نگاشت گری روی این کدها، کدهای خوددوگان و خودمتعامد روی میدان F_q به دست می آوریم. هم چنین توسیع‏‎ ‎‏هایی ازکدهای دوادیک پاددوری را روی حلقه F_q+vF_q معرفی کرده و خواص آن ها را بررسی می کنیم. در پایان مثال هایی از کدهای دوادیک پاددوری روی این حلقه و کدهای خودمتعامد و خوددوگان روی میدان F_q ارائه می دهیم.