03 خرداد 1403
رعد چگل

رعد چگل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه ملایر
تحصیلات: دکترای تخصصی / نانو اپتیک
تلفن: 09166615727
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ظرفیت گرمایی و پذیرفتاری بورون نیترید نانوتیوب آلاییده با کربن
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
C-doped boron nitride nanotubes
سال 1402
پژوهشگران رعد چگل

چکیده

با استفاده از مدل تنگ بست با رویکرد تابع گرین، اثرات میدان الکتریکی عرضی و ناخالصی کربن بر ظرفیت گرمایی و پذیرفتاری مغناطیسی نانوتیوبهای بورون نیترید، بررسی شده است. همه ساختارها دارای یک اتم ناخالصی به جای اتمهای بورون و نیتروژن هستند. نتایج نشان می دهند که در غیاب میدان، خواص گرمایی و مغناطیسی ساختارها، دارای مقدار ناچیزی، نزدیک به صفر هستند. با اعمال میدان الکتریکی، این خواص در حضور دما افزایش می یابند و این رفتار به دلیل کاهش گاف انرژی و افزایش انرژی حرارتی حاملهای بار رخ می دهد. نتایج نشان می دهند که خواص گرمایی و مغناطیسی ساختارهای مورد بررسی، به شدت به اندازه میدان و نوع و محل اتم ناخالصی وابسته می باشند.