03 خرداد 1403
رعد چگل

رعد چگل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه ملایر
تحصیلات: دکترای تخصصی / نانو اپتیک
تلفن: 09166615727
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص رسی الکترونیکی و نوری نانونوار گرافینی با بورون
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانونوار گرافینی- تزریق ناخالصی
سال 1395
پژوهشگران رعد چگل

چکیده

دراینخواص الکترو کار نور نیکی و ی نانونوارهای با با تزریق بورون گرافینی سیستا بررسی محاسباتی استفاده از بسته شده است. غلظت ناخالصی%76.4 بوده و تزریق بورون در مرکز نوار صورت گرفته است. در مقایسه با نانونوار گرافینیخالص،تزریقناخالصی بورون باعث ایجاد حالتهای جدید در گاف انرژی شده و یک قله جذب در ناحیه فروسرخ ایجاد میکند