03 خرداد 1403
رعد چگل

رعد چگل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه ملایر
تحصیلات: دکترای تخصصی / نانو اپتیک
تلفن: 09166615727
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رسانندگی الکتریکی و گرمایی نانو صفحه چند لایه بورون نیترید
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
رسانندگی گرمایی-بورون نیترید
سال 1396
پژوهشگران رعد چگل

چکیده

رسانندگی الکتریکی و رسانندگی گرمایی BN و BN/G/BN با سه و پنج لایه با استفاده از تقریب تنگ بست و روش تابع گرین بررسی شده است.ساختارهای چند لایه BNدارای گاف بزرگی هستند، اما زمانی که گرافن بین آنها قرار می گیرد گاف نواری آنها به به شدتتغییر می کند. علاوه بر گرافن، میدان الکتریکی نیز باعث تغییرات شدید گاف انرژی در چندلایه های BNمی شود وگاف انرژی آنها به صورت خطی با میدان الکتریکی کاهش یافته و صفر می شود.رسانندگی الکتریکی و گرمایی برای ساختارهای چند لایه BNدر بازه دمایی پایین صفر بوده و با افزایش درجه حرارت، تا مقدار بیشینه ای افزایش یافته و پس از آنکاهش می یابد. اعمال میدان الکتریکی و قرار دادن گرافن باعث افزایش رسانندگی الکتریکی در چند لایه های BNمی شود.