03 خرداد 1403
رعد چگل

رعد چگل

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: دانشگاه ملایر
تحصیلات: دکترای تخصصی / نانو اپتیک
تلفن: 09166615727
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
شبیه سازی تحریک پلاسمون تام در داخل موجبر
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پلاسمون تام
سال 1399
پژوهشگران رعد چگل ، مسعود رضوانی جلال

چکیده

در این مقاله به مطالعه پلاسمون سطحی تام در داخل یک موجبر به صورت نظری و محاسباتی پرداخته میشود. از یک موجبر مستطیلی با دیواره های رسانا،ی کامل که مدهای TE و TMآن شناخته شده هستنداستفاده می ، این عبورو بازتابضرایب ،ابتدا. گردد دو نوع قطبش در داخل موجبر به دست می دهد