03 تیر 1403
ساسان ملكي

ساسان ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبانشناسی همگانی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
Oral Reproduction of Stories for Students of English Literature
نوع پژوهش کتاب
کلیدواژه‌ها
English language; Literature
سال
2020
پژوهشگران امید امانی ، ساسان ملکی

چکیده

-