03 تیر 1403
ساسان ملكي

ساسان ملکی

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبانشناسی همگانی
تلفن:
دانشکده: دانشکده ادبیات و علوم انسانی

مشخصات پژوهش

عنوان
مفهوم سازی استعاری احساسات در منتخبی از داستان های کوتاه جلال آل احمد
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
زبانشناسی شناختی، استعاره، نگرانی، جلال آل احمد
سال 1401
پژوهشگران ساسان ملکی

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی شیوه های مفهوم سازی استعاری احساسات در «لاک صورتی»، «بچه مردم»، «آفتابِ لب بام» و «اختلاف حساب» جلال آل احمد (1302-1348) است. در این پژوهش، برآنیم تا این سوالات پاسخ دهیم که کدام احساسات بیشترین استعاره ها را به خود اختصاص داده اند؟ و حوزه های عینی مفهوم سازی احساسات در قالب استعاره کدامند؟ چهارچوب نظری مورد استفاده، رویکرد استعاری لیکاف و جانسون (1980) است. یافته ها نشان داد برای بیان استعاری «نگرانی»، از حوزه های عینی «جنگ»، «بیماری»، «عدد»، «پایین»، «ظرف»، «ماده درون ظرف»، «فاصله»، «حالت فیزیکی بدن»، «شیء بی ارزش» و «مرگ» استفاده شد؛ «غم» با حوزه های عینی «سنگینی»، «ماده درون ظرف»، «بیماری»، «آتش»، «شیء شکننده»، «نیروی فیزیکی» و «حیوان درنده» و «ترس» با «حالت فیزیکی بدن»، «ماده درون ظرف»، «سرما» و «گیاه» عینی سازی شد و «خشم» با «حالت فیزیکی بدن»، «حیوان درنده»، «سرما» و «تلخی» به تصویر کشیده شد.