05 مهر 1400
امير حسين سياح زاده

امیر حسین سیاح زاده

مرتبه علمی: استادیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / مهندسی عمران
تلفن: 09188142171
دانشکده: دانشکده عمران ومعماری

مشخصات پژوهش

عنوان
حذف آلودگیهای نفتی از خاک با استفاده از نانوذره تیتانیوم و نانو رس مونت- موریلونت
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
دی اکسید تیتانیوم، مونتموریلونت، نفت، آب، خاک. سوکسله
سال 1397
پژوهشگران شهریار مهدوی ، امیر حسین سیاح زاده

چکیده

امروزه وجود مواد آلاینده آلی در آبهای زیرزمینی به مشکلی فراگیر در سراسر جهان تبدیل شده است. در این بین، آلودگیهای مواد نفتی یک موضوع بسیار جدی میباشد که مورد توجه افکار عمومی است. چرا که در برخی مواقع این آلودگیها آسیب جدی به محیطهای آبی و خاکی وارد میکنند. در این پژوهش به منظور حذف آلودگیهای نفتی از خاک از نانو ذره TiO2 و نانو رس مونتموریلونت استفاده شد.خاک مورد استفاده به مدت 6 هفته با نانو ذره TiO2 و نانو رس مونتموریلونت انکوباسیون شد. برای این کار مقدار 051 گرم از خاک را وزن نموده و سپس 55/3 گرم از نانو ذره مورد نظر به آن اضافه شد و سپس مقدارcc 01 نفتخام نیز به خاک اضافه شد و بعد از آن با آب مقطر به ظرفیت زراعی )C.F )رسانده شد. در این پژوهش این نتیجه گرفته شد که در تیمار مونتموریلونیت و TiO2 نسبت به شاهد، مقدار تجمعی حذفTiO2 در 6 هفته 3/02 درصد نفت و مقدار تجمعی حذف مونتموریلونیت در 6 هفته 3/32 درصد نفت ،که نسبت به شاهد مونتموریلونیت دارای مقدار کمتری نفت نسبت به TiO2 است. با توجه به این درصد حذفها، مونت- موریلونیت نسبت به TiO2 بهتر است و حذف بیشتری توسط مونتموریلونیت صورت گرفته است.