03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
The Study of Quercetin-loaded Ca1-xMnxFe2O4 Nanocarriers for Anti-Cancer Activity on Breast Cancer Cells
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Nanocarrier; Quercetin; Biocompatibility; Drug Delivery
سال
2023
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

Aim and Background: In this study, Ca1-xMnxFe2O4 spinel ferrite nanocarriers (NCs) were synthesized for use on drug delivery systems (DDS) to deliver Quercetin (Que). Methods: Ca1-xMnxFe2O4 (0