08 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
In Vitro Anticancer Potential of Quercetin-loaded rGO/Ca1-xMnxFe2O4 Nanocarriers in Green Synthesis by Celery Seed Extract
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Nanocarrier; Quercetin; Biocompatibility; Drug Delivery; Breast Cancer, Celery Seed
سال
2023
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

: In this study, rGO/Ca1-xMnxFe2O4 (0