09 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
سنتز نانو ذرات فریت کبالت روی به روش عملیات گرمایی
نوع پژوهش پایان نامه
کلیدواژه‌ها
نانو ذره، فریت کبالت روی، عملیات گرمایی، ابر پارامغناطیس.
سال 1396
پژوهشگران محمود ناصری(استاد راهنما)

چکیده

در این پژوهش، سنتز نانو ذرات فریت کبالت روی به روش عملیات گرمایی مورد بررسی قرارگرفت. نمونه ها با این روش در دمای 600 درجه سلسیوس کلسینه شدند. پلیمر پلی وینیل پایرولیدون(PVP) به عنوان عاملی در جهت جلوگیری از انباشته شدن مواد و تشکیل نانوذرات مورد استفاده قرار گرفت. فازهای بلورین نانو ذرات فریت کبالت روی بوسیله پراش پرتو ایکس تأیید گردید. با استفاده از میکروسکوپ الکترون عبوری(TEM) شکل و یکنواختی نانو ذرات تائید شد و اندازه ذرات بین 15 تا 25 نانومتر تخمین زده شد. مدهای ارتعاشی فلزات کبالت و آهن بوسیله آنالیز طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR) تائید شد. مغناطیس سنج نمونه لرزان نشان داد که سه نمونه خاصیت ابرپارامغناطیسی(سوپر پارامغناطیس) دارد و یکی از نمونه ها میزان مغناطش بسیار بالایی دارد.