03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر افزایش غلظت نیکل برروی خواص مغناطیسی نانو ذرات فریت روی تهیه شده به روش عملیات گرمایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانو ذرات فریت روی،خواص مغناطیسی، عملیات گرمایی
سال
2014
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

نانو ذرات فریت نیکل روی ) (NixZn1-xFe2O4)0 ≤ x≤1) با استفاده از روش عملیات گرمایی و با استفاده از پلی وینیل پیرولیدون (PVP) به عنوان یک عامل محافظ جهت پایدارسازی ذرات و جلوگیری از انباشته شدن آنها مورد استفاده شدند. جهت تثبیت مواد آنها در دمای بهینه C550 حرارت یافتند. فازهای بلوری نانو ذرات فریت نیکل روی بوسیله دستگاه پراش اشعه ایکس(XRD) تائید گردید. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM) اندازه ذرات را بین7 تا 20 نانومتر تخمین زد. ساختار میکروسکپی یکی از غلظتها بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)بررسی گردید. خواص مغناطیسی نمونه ها بوسیله مغناطیس سنج نمونه لرزان (VSM) و طیف نمایی تشدید پارامغناطیسی الکترون (EPR) بررسی گردید.