03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
BaFe12 O خواص ساختاری نانوساختار 19
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
PACS No.61
سال 1395
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این پژوهش از روش عملیات حرارتی برای ساخت نانو ساختار هگزا فریت باریم استفاده شده است و در این روش تلاش بر این بوده تا محصول نهایی دارای میکروسکوپ الکترونی روبشی ، (XRD) بالاترین میزان همگنی باشد. نمونه های نانو ساختار هگزا فریت باریم بوسیله آزمایشهای متعددی شامل پراش پرتو ایکس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پراش پرتو ایکس نشان داد که پیش ماده فاقد (FTIR) و طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FESEM) گسیل میدانی هرگونه ساختار بلوری بوده و دارای فاز آمورف بود. فازهای بلوری این نانو ساختارها در محدوده دمایی بین 673 کلوین تا 923 کلوین شکل گرفته و نمونه های نهایی دارای ابعاد بلوری متفاوت بین 29 تا 48 نانومتر بودند.