08 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه ساختاری وخاصیّت مغناطیسی نانوذرات فریت مس سنتس ضده به روش عملیات گرمایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
پلی ونیل الکل-(PVA) ،عملیات گرمایی ،مغناطش اشباع
سال 1395
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این پژوهش نانوذرات فریت مس با استفاده از روش عملیات گرمایی در حضور پلی ونیل الکل-(PVA) سنتز شد. از PVA برای پایداری ذرات و جلوگیری از کلوخه شدن نانوذرات استفاده شد. خواص مغناطیسی این نانو ذرات مانند مغناطش اشباع(Ms) و وادارندگی مغناطیسی (Hc) در دما های مختلف توسط دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) بررسی شد. از پراش پرتو ایکس (XRD )برای تعیین پارامترهای شبکه بلوری,واندازه ی متوسط ذرات، استفاده شد.