03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مقایسه خواص ساختاری و مغناطیسی نانوذرات فریت نیکل و کادمیوم
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فرومغناطیسی
سال 1395
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این تحقیق خواص فیزیکی نانوذرات فریت نیکل و کادمیوم که با روش عملیات گرمایی تهیه شده بودند بررسی گردید. خواص ساختاری و مغناطیسی نانو فرایت ها به ترتیب بوسیله پراش پرتو ایکس (XRD) و مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) مشخصه یابی شدند. نتایج XRD تشکیل فازهای بلوری مکعبی را برای هر دو نانوفریت تائید نمودند .همچنین نتایج VSM رفتار های مغناطیسی متفاوتی برای نانوذرات سنتز شده را نشان دادند به طوریکه نانو ذرات فریت کادمیم رفتار سوپر پارامغناطیسی در حالیکه نانو ذرات فریت نیکل رفتار فرومغناطیسی از خود نشان دادند.