08 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مروری بر اثر موزبائر بر روی نانوفریت های 4O2MFe ( M=Fe , Co , Ni )
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
موزبائر
سال 1393
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

نانوذراتی مانند 4O3Fe ، 4O2CoFe ، 4O2NiFe با سایز متوسط در حدود 8 - 5 نانومتر و خاصیت کریستالی بالا می توانند توسط عملیات حرارتی از پیش ماده های آلی فراهم شوند. طیف موزبائر گرفته شده در دمای k 2 / 4 و در میدان اعمالی از 0 تا T 12 دارای دو شش تایی متناظر با سایت های آهن A,B از ساختار اسپینل است.توزیع کاتیونی از نسبت شدت هر دو شش تایی نتیجه گرفته می شود.طیف اکسید آهن بیشتر شبیه به 4 O2Fe γ است تا 4 O3Fe ،که نشان می دهد این نمونه دستخوش اکسیداسیون جزئی است یا کلی. کم بودن شدت در خط 2 و 5 نشان می دهد که برخی از اسپین ها می توانند در هر دو مکان)سایت( Fe با اسپین های نامنظم نزدیک سطح، در این نانو – ، » پوسته هسته « قرار بگیرند. با این حال عدم وجود شش تایی سوم نشان می دهد که ساختار اسپینی ذرات واقع نمی شوند