03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
تهیه و سنتز نانو فرایتهای مغناطیسی بوسیله روش عملیات گرمایی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
نانو ذرات فریت کروم ، خواص مغناطیسی،الکترون منفرد
سال 1395
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

روش عملیات گرمایی برای تهیه نانو ذرات فریت کروم یا کروم آهن اکساید( (Cr2Fe6O12 به کار برده شد. در این روش تلاش شده است که محصول نهایی یکنواختی ( همگنی ) تولید شود. نمونه های کروم آهن اکساید توسط دستگاههای آنالیزی پراکندگی اشعه ایکس (XRD) ، میکروسکوب الکترونی عبوری (TEM) و طیف سنج مادون قرمز (FTIR) مشخصه یابی شدند. نتایج حاصل از پراکندگی اشعه X نشان داده که هیچ فاز بلوری قبل از کلسینه شدن وجود ندارد و ماده دارای ساختار آمورف است. تغییر شکل فاز های بلوری نانو ذرات کروم آهن اکساید از دمایK 773 تا 923 K شروع می شود و اندازه این بلورک ها در محدودة 9 تاnm 20 می باشد. علاوه بر این، رفتار مغناطیسی نانو ذارات توسط مغناطش سنج نمونه لرزان (VSM) مورد بررسی قرار گرفت .در نهایت دستگاه تشدید پارامغناطیسی الکترون (EPR)حضور الترون های منفرد را در آخرین لایه نانو ذرات تولید شده تایید نمودند.