09 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه کج شدگی اسپین در نانو فرایت های تولید شده بوسیله عملیات های گرمایی
نوع پژوهش طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
نانو ذره، فریت منیزیم، عملیات گرمایی، ابر پارامغناطیس
سال 1395
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این پژوهش، سنتز نانو ذرات فریت منیزیم به روش عملیات گرمایی مورد بررسی قرارگرفت. نمونه ها با این روش در دما های مختلف از 673 تا 973 درجه کلوین کلسینه شدند. پلیمر پلی وینیل الکل(PVA) به عنوان عاملی در جهت جلوگیری از انباشته شدن مواد و تشکیل نانوذرات مورد استفاده قرار گرفت. فازهای بلورین نانو ذرات فریت منیزیم بوسیله پراش پرتو ایکس تأیید گردید. با استفاده از میکروسکوپ الکترون عبوری(TEM) شکل و یکنواختی نانو ذرات تائید شد و اندازه ذرات بین 5 تا 8 نانومتر تخمین زده شد. مدهای ارتعاشی فلزات منیزیم و آهن بوسیله آنالیز طیف سنجی تبدیل فوریه فروسرخ (FTIR) تائید شد. مغناطیس سنج نمونه لرزان (VSM)نشان داد که نمونه ها تقریبا خاصیت ابرپارامغناطیسی(سوپر پارامغناطیس) داشته به طوریکه مقدار مغناطش اشباع و میدان وادارندگی با دما تغییر می کند. کج شدگی اسپین در نانو ذرات در مقایسه با حالت های توده ای یکی از عوامل کاهش مغناطش اشباع در نانو ذرات بود که این کاهش بوسیله مغناطیس سنج نمونه لرزان تایید گردید. حضور الکترون منفرد در آخرین لایه شبکه اسپینلی نانو ذرات تولید شده بوسیله ی دستگاه EPR تائید گردید و سه فاکتور اساسی آن یعنی g، ΔHpp، Hr با استفاده از نتایج EPR اندازه گیری شد.