03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ساختاری نانوذرات اکسیدروی آلاییده شده با منگنز
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
Mn doped ZnO , nanoparticles, pressure, XRD, structure
سال 1396
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این کار پژوهشی نانوذرات اکسید روی آلاییده شده با منگنز را با استفاده از روش همرسوبی تهیه شد . ابتدا نانوذرات اکسیدروی را با منگنز آلاییده شد و سپس تحت فشار 472 مگاپاسکال قرار داده شد و به شکل قرص در آمد. برای بررسی مشخصات ساختاری و پارامترهای شبکه میکروسکوپ الکترونی ) SEM نانوذرات اکسیدروی آلاییده شده پودری و قرص از طیف سنجی پراش اشعه ایکس استفاده شد. مشاهدات روبشی) برای نمونه قرص نیز مانند نمونه های پودری نانوذره شکل کروی را نشان داد.