08 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعه طیف موزبائرFe57نانوذرات فریت منیزیم و فریت روی
نوع پژوهش مقاله چاپ شده
کلیدواژه‌ها
نانوذرات، فریت منیزیم، فریت روی، طیف موزبائر، ساختار فوق ریز، توزیع کاتیونی.
سال 1397
مجله نانو مقیاس
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این پژوهش از طیف سنجی موزبائر (MOS) برای مطالعه مشخصات مغناطیسی ومیکروسکوپی نانوذرات فریت منیزیم و فریت روی که با استفاده از روش عملیات گرمایی ساخته شده بودند استفاده شد. این طیف سنجی توانست مشخصات فوق ریز مغناطیسی و توزیع کاتیونی این نانو فریت ها را بررسی کند. جهت تحلیل کمیت های بدست آمده از طیف سنجی موزبائر این نانو ذرات، از نتایج آزمایش های مغناطش سنج نمونه لرزان (VSM)، پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی تونلی (TEM) که قبلا منتشر شده بود استفاده گردید.