09 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ساختار نانو ذرات کادمیم منیزیم ساخته شده با روش عملیات گرمایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانو ذرات، فریت کادمیم- منیزیم
سال 1396
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

نانو ذرات فریت کادمیم- منیزیم (MgxCd1-xFe2O4)که در آن) 0 ≤ x≤1) با استفاده از روش عملیات گرمایی پس از قرار گرفتن در دمای 600 درجه سلسیوس آماده شد. از پلی وینیل پیرولیدون (PVP) به عنوان یک عامل محافظ جهت پایدارسازی ذرات و جلوگیری از انباشته شدن آنها مورد استفاده قرار گرفت. دستگاههای ویژه نانوتکنولوژی مانند پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف سنج مادون قرمز (FTIR) جهت بررسی ساختارواندازه ذرات و مدهای ارتعاشی مواد مورد استفاده قرار گرفت.