08 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد نانوکامپوزیت فریت روی/گرافن در حذف رنگ از محلول آبی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
نانوکامپوزیت، فریت، گرافن، فوتوکاتالیست
سال 1398
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این پژوهش ابتدا اکسید گرافن به روش هامر بهبود یافته ساخته شد و تغییراتی در مراحل ساخت داده شد. سپس نانوذرات فریت روی با استفاده از روش عملیات گرمایی سنتز شدند. قرارگرفتن نانوذرات فریت روی بر روی صفحات گرافن همگی در یک فرآیند اکسیداسیون اتفاق افتاد. به منظور بررسی ساختار و خواص فیزیوشیمیایی نمونهها از آنالیزهای پراش پرتو ایکس و طیف سنجی مادون قرمز استفاده نمونه نانوکامپوزیت دارای قلههای تیز بوده که نشان دهنده تشکیل ساختار کریستالی نانوکامپوزیت میباشد . XRD نمودیم. نتایج حاصل از بلو توسط نانوکامپوزیت مغناطیسی فریت روی/گرفن از (MB) بررسی نتایج فوتوکتالیست نشان داد که کارایی حذف رنگ متیلن بلو محلول آبی بعد از مدت زمان 90 دقیقه زیر نور مرئی به % 99 میرسد.