03 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ساختار و ویژگی های مغناطیسی AgFeO2 سنتز شده به روش عملیات گرمایی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فریت نقره، وادارندگی مغناطیسی، مغناطش اشباع، عملیات گرمایی
سال 1398
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این پژوهش برای نخستین بار نانو ساختار فریت نقره (AgFeO2) به روش عملیات گرمایی سنتز شدند. برای بررسی ساختار ، فاز و وجود ناخالصی از الگوی پراش پرتوایکس (XRD) استفاده شد. اندازه و شکل نانوذرات، با استفاده از تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) بررسی شد و مشخص گردید که نانوذرات حاصل دارای اندازه ی حدود 15 نانومتر هستند. ویژگی های مغناطیسی نانوذرات مانند مغناطش اشباع (Ms)، وادارندگی مغناطیسی (Hc) و پسماند مغناطیسی (Mr) توسط دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) در دمای اتاق بررسی شد و مشخص گردید که نانوذرات فریت نقره، رفتار فرومغناطیس دارند.