09 خرداد 1403
محمود ناصري

محمود ناصری

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی:
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک-نانو
تلفن: 08132355404
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر دمای کلسینه بر ویژگیهای ساختاری و مغناطیسی نانوذرات سوپرپارامغناطیس
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
فریت منگنز، فریت روی، سوپرپارامغناطیس، مغناطش اشباع، عملیات گرمای ی
سال 1398
پژوهشگران محمود ناصری

چکیده

در این پژوهش نانوذرات فریت های (M=Mn,Zn) MFe2O4 که با استفاده از روش عملیات گرمایی ساخته شدند، مورد مطالعه قرار گرفتند. ساختار بلورین نمونه ها با استفاده از الگوهای پراش پرتوی ایکس مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حضور فازهای بلوری را در تمام نمونه ها تأیید نمودند. ویژگی های مغناطیسی نمونه ها با استفاده از دستگاه مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی (VSM) در دمای اتاق اندازه گیری شد و نشان داد که نمونه ها رفتار سوپرپارامغناطیسی از خود بروز می-دهند. مغناطش اشباع نمونه های MnFe2O4 با افزایش دمای کلسینه شدن، افزایش یافت و این روند در نمونه های ZnFe2O4 به صورت عکس رخ داد که می تواند به عوامل تأثیرگذار بر آن از جمله مقادیر اندازه بلورک ها و وجود فاز ناخالصی α-Fe2O3 ارتباط داده شود.