05 خرداد 1403
نادر احمدوند

نادر احمدوند

مرتبه علمی: استادیار
نشانی: ملایر ,دانشگاه ملایر ، دانشکده علوم پایه
تحصیلات: دکترای تخصصی / فیزیک گرایش ماده چگال
تلفن: 81-32456518
دانشکده: دانشکده علوم پایه

مشخصات پژوهش

عنوان
معرفی نانوساختار NdI2/CuI و بررسی خواص نوری و الکترونی آن با استفاده از نظریه تابعی چگالی
نوع پژوهش مقاله ارائه شده
کلیدواژه‌ها
یدید نئودیوم، یدید مس، نظریه تابعی چگالی، کوانتوم اسپرسو
سال 1400
پژوهشگران نادر احمدوند ، ابراهیم محمدی منش

چکیده

در این مطالعه، با توجه به توانایی و پتانسیل بالای یدید مس و یدید نئودیوم، به بررسی خواص الکترونی و نوری ساختار دوبعدی NdI2/CuIبا استفاده از بسته محاسباتی کوانتوم اسپرسو در چارچوب نظریه تابعی چگالی پرداخته شده است. خواص ترکیب، از جمله ساختار نواری و چگالی حالتها محاسبه شد. خواص نوری مانند قسمت حقیقی و موهومی تابع دیالکتریک، بازتابندگی، ضریب شکست و ضریب خاموشی نیز مورد بررسی قرار گرفت. بنابر نتایج محاسبات این ساختار قابلیت استفاده در ابزارها و آشکارسازهای نوری را دارد